products system mold

QUE FEM

Cada treball de polit, té el seu propi perfil de requisits tècnics, en System-Mold l’assessorarem amb les millors solucions per al seu producte independentment de si es tracta d’un producte de nova construcció o d’una reparació o restauració de la figura.

Per a facilitar l’elecció del tipus de polit necessari en cada treball, hem desenvolupat una taula comparativa amb les normes estàndard a nivell mundial.

VEURE TAULA D’ACABATS

Disposem d’infinitat d’acabats, però hem simplificat l’elecció del tipus de polit amb els 6 tipus més utilitzats en la indústria.

Pulido industrial

Polit industrial

Pulido industrial

Polit industrial fi

Pulido industrial

Polit industrial brillant

Pulido brillante

Polit brillant

Pulido industrial

Polit mirall

Pulido industrial

Polit òptic